Ang dating doon


14-Jul-2017 16:44

Kung kaya't ang Pilosopiya ay palagiang nagtatanong sa mga bagay-bagay upang magbigay-linaw, mag-alay ng kasagutan at magdagdag ng karunungan sa nagtatanong.Kabilang sa itinatanong ng mga pilosopo ay ang mga sumusunod: Nakatuon ang mga pangkaisipang-modelo (paradigm) ng pilosopiya sa mga pangunahing konsepto tulad ng pag-iral o pagmemeron, moralidad o kabutihan, kaalaman, katotohanan, at kagandahan; kadalasang tinatalakay ng mga pilosopo ang mga mabigat na katanungan sa mga kalikasan ng mga ganitong konsepto — mga katanungan na mahihirapang talakayin sa mga espesyal na mga agham.

Naging labanán ito ng ideolohiya at tinawag na Digmaang Malamig dahil walang naganap na putúkan o tuwirang komprontasyon (ang mga proxy war ay hindi tuwiran) sa pagitan ng dalawang bansa.

Of course, he reasoned that he doesn’t have one since he is an “Alien.” After hibernating for a while, the comedy genius is busy as a bee again.

Ever since he gave his epic eulogy on Dolphy (which became a You Tube hit and went viral on social media), work has become a rigmarole once more.

Marahil, ang paraan na ginagamit nito upang talakayin ang mga katanungan ng mga pilosopo ang pinakamatingkad na pagkakakilanlan sa pilosopiya.

Madalas na ikinukuwadro ng mga pilosopo ang kanilang mga tanong sa isang lohikal na anyo, at saka pinagsisikapang sagutin ito na gamit ang lohikal na mga proseso at pangangatwiran, batay sa mapagkilatis na pang-unawa at mga kaugnay na sagot sa mga nauna nang pag-aaral.The forlorn country remembers that for a full 10 minutes, he gave his idol’s grieving family and fans a respite from their loss, by dishing out surreal revelations like: “Vandolph, itinago namin ang sekretong ito sa mahabang panahon, pero ang tunay na tatay mo ay si Panchito.” And the outrageous take on the humungous late comedian’s son, Dino: “Naghirap talaga ang nanay mo nung pinanganak ka, ang caesarian niya, biniyak mula ulo hindi lang sa tiyan, parang daing na bangus!Do you have a passion for equestrian or country sports and are you looking for a partner or new friends that understand your point of view?… continue reading »


Read more

At around seven weeks of pregnancy, it’s reasonably common for women to have their first ultrasound.… continue reading »


Read more

:) Not because of the language barrier (you always find ways to communicate!… continue reading »


Read more